e-mail      strona domowa
Rondo - Katowice 2007
 
      FIRMA    OFERTA       WYKAZ SPRZĘTU       REFERENCJE       POLITYKA JAKOŚCI       KONTAKT    PRACA
   

 
 
 Przedsiębiorstwo
 Inżynieryjno- Budowlane
 "EKOBUD" Sp. z o.o.

 ul. Tokarska 8
 40-859 Katowice

 Tel.: 032 254 79 25
 Tel.: 032 353 01 18-20
 Fax: 032 253 88 39

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 


 


 


WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH W OSTATNICH LATACH

 

2011

 
BUDIMEX S.A.
Budowa Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód", odcinek Z1+Z2 w Zabrzu
 
BUDIMEX S.A.
Węzeł Drogowej Trasy Średnicowej z ul. Nowa Rymera w Zabrzu
 

2010

 
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze - Dzielnice Maciejów i Mikulczyce
 
MPWiK Jaworzno
Zaprojektowanie i przebudowa wodociągu fi 300 w Al. Piłsudskiego w Jaworznie
 

2009

 
SKANSKA S.A.
Budowa Trasy Średnicowej "Zachód"
 
J&P AVAX S.A.
Budowa Autostrady A1 na odcinku Sośnica - Bełk, km 519+374 - km 534+785
 
J&P AVAX S.A.
Budowa Autostrady A1 na odcinku Sośnica - Bełk, km 519+374 - km 534+785
 
J&P AVAX S.A.
Budowa Autostrady A1 na odcinku Sośnica - Bełk, km 519+374 - km 534+785

2008

 
Drogowa Trasa Średnicowa - RUDA ŚLĄSKA
DTŚ R1 branża kanalizacyjna, sieć cieplna
DTŚ R2 branża wodociągowa, kanalizacyjna
 
GPBP S.A.
Budowa IV etapu osiedla mieszkaniowego "Bulwary Rawy" zadanie 1A i 1B przy ul. 1 Maja 95 w Katowicach
 
MPWiK Jaworzno
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Inwalidów Wojennych w Jaworznie
 
Drogowa Trasa Średnicowa - ZABRZE
DTŚ Z1 branża kanalizacyjna, wodociągowa

2007

Drogowa Trasa Średnicowa SA w Katowicach
Drogowa Trasa Średnicowa kontrakt 7, 8, 8b, pompownia wód deszczowych P1A i P1B
 
Drogowa Trasa Średnicowa SA w Katowicach
Drogowa Trasa Średnicowa kontrakt 7, 8, 8b, branża kanalizacyjna
 
Drogowa Trasa Średnicowa SA w Katowicach
Drogowa Trasa Średnicowa kontrakt 7, 8, 8b, branża gazownicza
 
Drogowa Trasa Średnicowa SA w Katowicach
Drogowa Trasa Średnicowa kontrakt 7, 8, 8b, ekrany akustyczne
 
Drogowa Trasa Średnicowa SA w Katowicach
Drogowa Trasa Średnicowa kontrakt 7, 8, 8b, branża drogowa
 
Drogowa Trasa Średnicowa SA w Katowicach
Drogowa Trasa Średnicowa kontrakt 7, 8, 8b, mała architektura i aranżacja przestrzeni publicznej Ronda w Katowicach
 

2006

MOTA-ENGIL Polska
Autostrada A2 odc. Konin-Koło - odwodnienie korpusu drogowego
 
MPWiK Jaworzno
Budowa kanalizacji sanitarnej fi315mm PVC wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Jaworznie, etap III
 
PRInż SA Holding
Przejście dla pieszych pod ul. Chorzowską - roboty wykończeniowe oraz wykonanie świetlików i osłon oświetleniowych
 
PRInż SA Holding
Przebudowa sieci gazowych, kontrakt nr 7
 
PRInż SA Holding
Budowa ul. Nowogranicznej
 
PRInż SA Holding
Przebudowa sieci gazowych, kontrakt 8 i 8b
 

2005

Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie
Remont rurociągu wody przemysłowej Dn 200mm w EC Chwałowice
 
ENION S.A. Będziński Zakład Elektroenergetyczny
Plac skłądowy dla potrzeb centralnego magazynu transformatorów na terenie WRT Byczyna w Jaworznie
 

2004

MITEX
Budowa Trasy Śródmieścia od ul. Olszewskiego w Jaworznie
 
Nowe Centrm Sp. z o.o.
Przebudowa sieci gazowej średniprężnej PE Dn 315 - Nowe Centrum w Katowicach
 
EUROVIA Polska S.A.
Wzmocnienie drogi krajowej nr 1 odc. Hołdunów-Tychy
 
RPWiK Katowice
Wymiana sieci wodociągowych I i II strefy ciśnieniowej na osiedlu Węzłowiec w Siemianowicach Śl.
 
MPWiK Jaworzno
Budowa przepompowni ścieków komunalnych
 
MPWiK Jaworzno
Kolektor tłoczny ścieków komunalnych PE fi 355 z robotami uzupełniającymi
 

2003

MPWiK Jaworzno
Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicach Robotniczej, Pułaskiego, Traugutta w Jaworznie - etap IV
 
MPWiK Jaworzno
Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicach Robotniczej, Pułaskiego, Traugutta w Jaworznie -
etap I-II-III
 
HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A.
Przebudowa drogi osiedlowej na terenie Osiadla "Gwiazdy" dla zadania Kolektor Wełnowiecki II - Subkontrakt 8A
 
Gmina Świerklany
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklany.
Roboty były wykonane na terenie objętym II kat. szkód górniczych.
 
HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A.
Roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowych po zakończeniu przekładek sieci gazowej i sieci centralnego ogrzewania.
 
HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A.
Przekładka sieci gazowej dla zadania: Kolektor Wełnowiecki II. Subkontrakt 8A
 
HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A.
Przekłądka sieci centralnego ogrzewania dla zadania Kolektor Wełnowiecki II. Subkontrakt 8A
 
KPRM Skanska S.A.
Budowa estakady nad ul. Bracką w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach - KT 4/II
 

2002

MPWiK Jaworzno
Budowa kanalizacji ogónospławnej fi400mm od ul. Kolejarzy do ul. Pożarowej w Jaworznie wraz z przepompownią ścieków.
 
KPRM Skanska S.A.
Budowa estakady nad ul. Bracką w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach - KT 4/II
 
MPWiK Jaworzno
Wykonanie kanalizacji ogólnospławnej fi500mm w ul. Batorego w Jaworznie
 
HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A.
Roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowych po zakończeniu przekładek sieci gazowej i sieci centralnego ogrzewania
 
HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A.
Przebudowa sieci gazowej dla zadania Kolektor Wełnowiecki II. Subkontrakt 7A.
 
HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A.
Przebudowa sieci gazowej dla zadania Kolektor Wełnowiecki II. Subkontrakt 7A.
 
Drogowa Trasa Średnicowa S.A. w Katowicach (DTŚ S.A.)
Przebudowa sieci gazowej niskoprężnej i średnioprężnej w ramach budowy DTŚ w Katowicach - Kontrakt Nr 5 + NC, KT Nr 6
 
MPWiK Jaworzno
Układka rur ochronnych pod ul. Katowicką w Jaworznie.
 
DTŚ S.A. w Katowicach
Budowa gazociągów niskoprężnych i średnioprężnych w ramach budowy DTŚ w Katowicach - Kontrakt Nr 4 - Etap I i II
 
MPWiK Jaworzno
Modernizacja komory wlotowej Oczyszczalni Ścieków "DĄB" w Jaworznie wraz z oczyszczeniem komory osadu i wymianą zastawek fi 1200mm przy czynnej oczyszczalni ścieków.
 
RPWiK Chrzanów
Remont sieci wodociągowej PE fi 250mm w ul. Chełmońskiego w Chrzanowie.
 
Urząd Miejski Jaworzno
Łącznik ulicy Czecha z ul. Jarzębinową oraz ul. Dunikowskiego z ul. Norwida w zakresie wykonania nawierzchni drogi łączącej ul. Czecha z ul. Jarzębinową pomiędzy budynkami nr 25 i 27 w Jaworznie
 
Urząd Miejski Chrzanów
Remont ulicy Sokoła w Chrzanowie
 
PRInż S.A. Holding
Kontrakt nr 5 - Budowa DTŚ na odc. od ul. Dębowej do ul. Ściegiennego
 
PRInż S.A. Holding
Kontrakt nr 6 - Budowa DTŚ na odc. od ul. Ściegiennego do Banku Śl. wraz z budową ul. Stęślickiego
 
PRInż S.A. Holding
Budowa Węzła Nowe Centrum
 
DTŚ S.A. w Katowicach
Wystrój architektoniczny przejścia podziemnego dla pieszych w ramach budowy DTŚ S.A. w Katowicach
 
DTŚ S.A. w Katowicach
Przebudowa podziemnych sieci c.o. w ramach budowy DTŚ w Katowicach - Kontrakt Nr 6
 
Urząd Miejski Jaworzno
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej łącznika ul. Czecha z ul. Jarzębinową oraz ul. Dunikowskiego z ul. Norwida w Jaworznie.
 
Urząd Miejski Jaworzno
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej łącznika ul. Akacjowej z ul. Dunikowskiego w Jaworznie.
 
Urząd Miejski Jaworzno
Wykonanie odwodnienia łącznika i ulicy Akacjowej w rejonie budynku nr 2 w Jaworznie.
 
Urząd Miejski Jaworzno
Budowa ul. Dunikowskiego oraz łącznika do ul. Moniuszki w Jaworznie w systemie "pod klucz", tj. opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz wykonawstwo zadania.
 
MPWiK Jaworzno
Kanalizacja ogólnospłąwna fi 500mm PEHD od ul. Łubowiec do ul. Szczotki - osiedle Dąbrowa Narodowa w Jaworznie wraz z podłączeniem pawilonów handlowych w rejonie ul. Łubowiec do kanalizacji fi 500mm. Przebudowa wodociągu fi150mm  wul. Szczotki.
 
RPWiK Katowice
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Poleskiej w Katowicach-Ligocie wraz z przyłączami domowymi.
 

2001

MPWiK Jaworzno
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji ogólnospławnej wraz z utwardzeniem nawierzchni w ul. Starzyńskiego w Jaworznie wraz z wykonawstwem robót.
 
MPWiK Jaworzno
Budowa placu manewrowego do stacji zlewczej oczyszczalni "Dąb"
 
Urząd Miejski Jaworzno
Modernizacja nawierzchni łącznika ul. Pracy - Słoneczna wraz z wjazdami.
 
Urząd Miejski Jaworzno
Przebudowa ul. Słonecznej wraz z odwodnieniem - w systemie pod klucz.
 
U.M. - MPWiK Jaworzno
Kanalizacja ogólnospławna ul. 700-lecia, Starzyńskiego w Jaworznie - w systemie pod klucz.
 
KPRM Skanska S.A.
Budowa estakady nad ul. Bracką w ciągu DTŚ w Katowicach - KT nr 4/II.
 
MPWiK Jaworzno
Kanalizacja ogólnospławna w oś. Dąbrowa Narodowa od ul. Katowickiej do  ul. Wolnej w Jaworznie.
 
DTŚ S.A. w Katowicach
DTŚ Kontrakt Nr 4/1 - Przebudowa węzła ul. Chorzowska - Bracka w Katowicach.
 
Urząd Miejski Jaworzno
Kanalizacja ogólnospławna w Jaworznie oś. Dąbrowa Narodowa.
 
RPWiK Katowice
Budowa sieci wodociągowej w ul. Kuźnicka i Śmiłowiecka w Katowicach.
 

2000

PRInż MASBIT Katowice
Modernizacja ul. Francuskiej w Katowicach.
 
PRInż MASBIT KAtowice
Remont kapitalny ul. Sępiej w Katowicach.
 
DTŚ S.A. w Katowicach
DTŚ odcinek od ul. Wolności do BOWiD w Chorzowie - Kontrakt nr 2.
 
Urząd Miejski Jaworzno
Kanalizacja ogólnospławna w Jaworznie ul. Księcia Józefa, Wygody, Galla Anonima.
 
DTŚ S.A. w Katowicach
Roboty wyburzeniowe na odcinkach budowanej trasy DTŚ - Kontrakt Nr 1A.
 
DTŚ S.A. w Katowicach
DTŚ przebudowa ul. Bytomskiej w Świętochłowicach - Kontrakt Nr 1A.
 
DTŚ S.A. w Katowicach
DTŚ - Węzeł Żołnierska w Świętochłowicach zad. XVI odc. IV.
 
DTŚ S.A. w Katowicach
DTŚ Trasa Główna odc. ul. Bytomskiej do ul. Szpitalnej zad. XV odc. III w Świętochłowicach.
 
DTŚ S.A. w Katowicach
DTŚ zad. XV Węzeł ul. Żołnierskiej - odcinek od ronda Chebzie w Rudzie Śląskiej do ul. Bytomskiej w Świętochłowicach.
 

1999

MPWiK Jaworzno
Kanalizacja sanitarna przy ul. Wilczej i Piłsudskiego w Jaworznie.
 
Urząd Miejski Jaworzno
Budowa kanalizacji ogólnospławnej w oś. Jeleń w Jaworznie w ul. Zelwerowicza, Wygody, 700-lecia.
 
DTŚ S.A. w Katowicach
DTŚ - Przebudowa ul. BOWiD, Działkowa w Chorzowie - zad. XX.
 
Urząd Miejski Jaworzno
Wykonanie rurociągów tłocznych 2 x fi 400mm PE 100 z oczyszczalni "Siłownia II" do oczyszczalni "Jaworzno - Dąb" wraz z komorami odpowietrzająco-napowietrzającymi i komorami zasuw oraz przecisk pod torami kolejowymi wraz z zabudową zabezpieczenia przed prądami błądzącymi metodą ochrony katodowej czynnej.
 
 

Copyright by Ekobud Sp. z o.o.